10 000, které nemusíte vrátit ihned – Help Financial

Na trhu naleznete řadu poskytovatelů krátkodobých půjček ve výši 5 nebo 10 000 korun. Jejich nevýhodou však bývá, že po nejdéle 30 dnech musíte celou částku včetně úroků nebo poplatků jednorázově splatit. Jestliže s penězi příliš nevycházíte a půjčka měla pokrýt nečekaný vyšší výdaj, ocitáte se tak v začarovaném kruhu, protože po splacení nebudete mít peníze na běžné výdaje a budete si muset znovu půjčit. Efekt nulový, stále jen platíte poplatky a dluh se stává nekonečným až do doby, než budete potřebovat půjčit znovu – pak se vám dlužné částky začnou kumulovat a vy jste se vydali na cestu, jejímž cílem bude v nejlepším případě bankrot.

Splátkový kalendář

Z těchto důvodů zvolil Help Financial odlišnou strategii. Půjčit si můžete 5 – 50 000 korun, a to u půjček do 15 000 na 30, u půjček do 40 000 na 40 a u půjček vyšších na 56 týdnů. Postupné splácení tak nenaruší váš rozpočet do té míry, abyste neměli na zaplacení nájmu nebo jídla.

Přečtěte si:  Kontokorentní úvěr do 50000 Kč

Kompletní servis

Půjčka je poskytována prostřednictvím obchodních zástupců, kteří navštěvují klienty v jejich domovech, pomohou jim s vyřízením půjčky a posléze inkasují splátky. Help Financial se snaží řídit zásadami zodpovědného úvěrování a půjčovat pouze těm, u nichž existuje předpoklad, že půjčku bezproblémově splatí. Pokud však přesto dojde k situaci, že nebudete schopni svým závazkům dostát, např. vás potká krátkodobý a prokazatelný výpadek příjmů, lze kontaktovat přes vašeho obchodního zástupce managera firmy a poskytovatel se v zásadě nebrání nové dohodě a případnému snížení splátek.