Day to Day – bez ručitele i bez zástavy

Ne každý poskytovatel je ochoten poskytnout vám peníze bez zajištění, zejména patříte-li k rizikové skupině klientů s negativním záznamem v registru dlužníků. Právě na tuto klientelu se ale orientuje ostravská společnost Day to Day.

Co nabízejí

Bez poskytnutí záruky ve formě zástavy nemovitosti vám Dy to Day nabízí půjčku ve výši 10 000 – 20 000 korun, ke které nepotřebujete ani ručitele, ani souhlas druhého z manželů, ani čistý štít bez záznamu v registrech. Platit za poskytnutí půjčky nebudete žádné vstupní poplatky a její případné předčasné splacení je bez sankce.

Co požadují

Mimo standardních požadavků, že klient musí být starší 18 let, způsobilý k právním úkonům a s bydlištěm na území České republiky, požaduje Day to Day trvalý a pravidelný příjem. Při žádosti o půjčku je nutno doložit nejen potvrzení od zaměstnavatele o výši vašich příjmů, které lze nahradit jedině třemi posledními výplatními lístky a pracovní smlouvou, ale také listiny prokazující, že jste zaměstnáni na dobu neurčitou, po dobu delší než jeden rok a z vašeho příjmu nejsou přednostně strhávány žádné pohledávky. Rovněž je nutno doložit, že se na své kontaktní adrese prokazatelně zdržujete, např. předložením vyúčtování služeb či telefonním účtem, a to po dobu delší než 6 měsíců. Posledním požadavkem je předložení dvou posledních kompletních výpisů z účtu, na který vám chodí výplata.

Přečtěte si:  MoneyNow - půjčka podle zásad odpovědného půjčování

Vaše výhody

Mimo již výše uvedené je nejpodstatnější výhodou, že požadované peníze obdržíte nejpozději do 24 hodin po podpisu smlouvy, a to v hotovosti na ruku. Splácet je pak budete v měsíčních splátkách po dobu 12 až 24 měsíců.