Binární opce si získávají mnoho příznivců

Ve světě obchodování existuje celá řada možností, jak se můžeme pokusit zhodnotit náš kapitál. Některé jsou samozřejmě jednodušší, jiné jsou složitější. Mezi hlavní možnosti dnes patří:

  • Forex
  • Akcie
  • Komodity

Vše je ale doplněno ještě jednou variantou, která je nazývána jako binární opce. Zde se jedná o druh finančních opcí, které jsou spojeny především s určitou jednoduchostí. Ta přispívá i k tomu, proč je rádi obchodují i začátečníci. Pokud se podíváme konkrétně, tak jsou unikátní hlavně v tom, že už před samotným obchodem může být kupujícímu i prodávajícímu známo to, kolik vlastně dokáže v daném případě vydělat.

Existuje členění podle typu

I když existuje několik typů binárních opcí, stále ještě to neznamená, že by byly jakkoliv složité. Podíváme-li se na jednotlivé typy, odlišují se tím, jakým způsobem probíhají jednotlivé obchody. Mezi méně využívané možnosti patří třeba:

  • Koko
  • Ladder
  • Pairs

Dále ale existují takové varianty, které jsou naopak mnohem využívanější a jsou spojeny s celkovou jednoduchostí obchodů. Příkladem je typ High/Low, kdy spekulujeme to, zda půjde cena dané binární opce nahoru, nebo dolů. Pokud v době splatnosti trefíme daný posun, dočkáme se zhodnocení. Podobně je na tom i typ Touch/No Touch, v rámci kterého spekulujeme, zda se konkrétní cena dotkne nebo nedotkne určité hranice. Třetí možnost je poté označována jako Boundary. Zde je cena opcí spojena s tím, že spekulujeme, zde se udrží nebo neudrží v určité hranici. A to v souvislosti se splatností dané opce.

Přečtěte si:  Nezvládám splácet půjčku – co teď?

Binární opce mají i různé splatnosti

Důvodem velké obliby, a to u zkušených i začínajících investorů je samozřejmě také to, že binární opce mohou mít různě dlouhou splatnost. I to se podepisuje na možnostech zhodnocení, ale i strategií. Dnes existují krátkodobé opce, obchodovatelné jenom pár minut. Stejně tak ale existují i ty střednědobé, které jsou naopak spojeny s tím, že je můžeme obchodovat v rámci stejného dne, a to v řádech několika desítek minut, stejně jako v řádech několika hodin. Třetí variantou jsou následně opce dlouhodobé. O co se jedná v tomto případě? „Dlouhodobé binární opce mají splatnost několika dnů, týdnů a výjimečně i měsíců. Tyto opce bývají většinou typu High/Low nebo Touch/No Touch. V případě Touch/No Touch opcí se zisk v případě výdělku může dostat až na 500 % + prémium.“

Brokerů je dostatek

Abychom mohli realizovat naše první obchody, budeme potřebovat také brokera. Těch je dnes na trhu také dostatek, stejně jako dostatek různých obchodních platforem, které můžeme využívat. Díky jednoduchosti některých z nich tak dochází k tomu, že svůj první obchod zvládne bez jakýchkoliv potíží skutečně i každý začátečník. A tak může vcelku jednoduše a rychle zhodnitt svůj kapitál, který vloží do této možnosti.

PIX1861 / Pixabay